Vi utför måleriarbeten i Göteborg

Våra Projekt

Vad vi gör

Gemab Måleri utför allt inom måleriområdet men vi har inriktat oss på större målerientreprenader inom nyproduktion och renovering av kontorsfastigheter, flerbostadshus, hotellfastigheter och industrifastigheter. Vi utför även mindre underhållsarbeten i lägenheter, villor och radhus.

Våra hantverkare är alla svensktalande och anställda direkt av Gemab Måleri.

Vi finns i Göteborg

Vi på Gemab arbetar i Göteborgsområdet med omnejd. Vi arbetar med kunden i fokus och hittar lösningar på det mesta.

Vår ambition är att alltid utföra ett professionellt arbete enligt aktuell tidsplan, satta kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav samt lokala bestämmelser.