Gemab fixar allt inom måleri!

Ett personligt företag med ambitiösa och kunniga målare!
Vi riktar oss mot företag och målar lokaler, fasader och allt annat du önskar sätta färg på!

Alt Text

Nyproduktion

Måleriarbeten i samband med nyproduktion av kontorsfastigheter, flerbostadshus, hotellfastigheter och industrifastigheter.


Alt Text

Renovering & Underhåll

Måleriarbeten i samband med renovering och underhåll av kontorsfastigheter, flerbostadshus, hotellfastigheter och industrifastigheter.


Alt Text

Servicearbeten

Med hjälp av våra servicebilar har vi möjlighet att snabbt vara på plats vid behov av oplanerade åtgärder eller service.


Vad vi gör

Gemab Måleri utför allt inom måleriområdet men vi har inriktat oss på större målerientreprenader inom nyproduktion och renovering av kontorsfastigheter, flerbostadshus, hotellfastigheter och industrifastigheter. Vi utför även mindre underhållsarbeten i lägenheter, villor och radhus.

Våra hantverkare är alla svensktalande och anställda direkt av Gemab Måleri.

Vi finns i Göteborg

Vi på Gemab arbetar i Göteborgsområdet med omnejd. Vi arbetar med kunden i fokus och hittar lösningar på det mesta.  Vår ambition är att alltid utföra ett professionellt arbete enligt aktuell tidsplan, satta kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav samt lokala bestämmelser.

Vår maskinpark

När du anlitar oss blir inte projektets framfart beroende av hur tillgången på maskiner ser ut hos olika maskinuthyrare. Vi äger nämligen våra maskiner fullt ut och har därför alltid tillgång till en komplett maskinpark med spackelmaskiner, färgsprutor, slipmaskiner med mera.

Våra anställda

Alla våra anställda har mångårig erfarenhet inom måleriyrket och har även internt höga krav och förväntningar på sig. Både tjänstemän och yrkesarbetare är positiva, lösningsorienterade och ansvarstagande.

Vi är övertygade om att ett väl utfört arbete främjar både kundnöjdheten och skapar yrkesstolthet hos vår personal.

Vill du ha en offert?

Vi lämnar gärna kostnadsfri offert.
Kontakta oss direkt på telefon eller via formuläret så ringer vi upp dig.

 Jag vill ha en offert!

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Våra struktuterade arbetstsätt är en framgångsfaktor

Målsättning

Vi på Gemab strävar efter att vara kundens naturliga val när det gäller alla slags måleritjänster. På ett målinriktat sätt arbetar vi kontinuerligt för att leva upp och överträffa våra kunders krav och förväntningar.

Vi på Gemab har som målsättning att alltid ligga i framkant när det gäller kvalitet, arbetsmiljö och miljöfrågor.


Praktik

Vår verksamhet bygger på att de anställda trivs och känner ansvar för sitt arbete. Nöjda och ansvarsfulla medarbetare ger nöjda kunder. En viktig del är därför att vi erbjuder en bra och säker arbetsmiljö. Likaså värdesätter vi god kontakt mellan anställda, arbetsgivare och kund – faktorer som borgar för ett bra och tryggt samarbete.

Vi ställer hårda krav på våra underentreprenörer, leverantörer och samarbetspartners. Genom kontinuerliga kontroller säkerställer vi att de uppfyller aktuella krav på miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Vi arbetar ständigt för att förnya och förbättra vårt yrkeskunnande inom miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsområdet. Samtlig personal får kontinuerlig fortbildning för att kunna möta dagens krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.


Kvalitetspolicy

 • Kvalitetsplan inför varje entreprenad

 • Dokumenterade kvalitetssäkringsrutiner

 • Tydlig anvarsfördelning

 • Kontinuerlig uppföljning

 • Rutiner för egenkontroll

 • Avvikelserapportering

 • Kontroll av leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners

 • Relationshandlingar till kund med kulörförteckning, tapetförteckning, materialdeklaration samt skötselråd

Arbetsmiljöpolicy

 • Inspektion av arbetsområdet och identifiering av ev. farliga arbetsmoment

 • Synkronisering med kundens arbetsmiljörutiner

 • Inspektion av utrustning inför/under varje entreprenad

 • Kontroll/genomgång av materialdeklarationer

 • Användande av skydds- och säkerhetsutrustning

 • Ordning och reda på arbetsplatsen

Miljöpolicy

 • Miljöhänsyn vid val av produkter

 • Korrekt hantering av farliga avfall

 • Användande av erforderlig skyddsutrustning vid hantering/användning

 • Kontroll materialdeklaration

 • Korrekt måleriteknik för minskad åtgång

 • Ständig bevakning av mer miljövänliga alternativ

Läs vår PDF om kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kvalitétsansvariga

Kontakta gärna oss vid frågor

Administration och ekonomi

Peter Ahlberg | Djelal Axón

Produktion

Peter Ahlberg

Inköp

Lars Cederberg | Peter Ahlberg

Kalkyl

Lars Cederberg | Peter Ahlberg

Utveckling

Peter Ahlberg

Våra Projekt

Tidigare och pågående projekt

Arbeta hos oss

Vi söker en proffsig och positiv yrkesmålare med en ålder mellan 25 och 50 år

Uppskattade egenskaper

Har erfarenhet inom byggnadsmåleri och framförallt storbyggen, nyproduktion och renoveringsarbeten.
Har erfarenhet att föra diskussioner med beställare och andra entreprenörer på bygget om tidplaner, utförande planering m.m
Erfarenhet av att planera utförande och bemanning av dessa.

Du kommer till ett företag med mycket positiv energi med en sammanhållning utöver det vanliga. Du kommer till ett företag där alla gör sitt bästa i alla lägen och där alla ställer upp för varandra, företaget och detta har gjort att vi har nöjda beställare. Det finns ingen gräns mellan yrkesmålaren och personer med ledande arbetsuppgifter, alla strävar åt samma håll och det är att uppnå ett för beställaren gott resultat och vägen fram till det har varit så behaglig och givande som möjligt.

Har du dessa egenskaper så hör gärna av dig då vi hela tiden söker professionella och duktiga medarbetare med samma positiva inställning och attityd gentemot företaget.


Krav

Minst 7 års yrkeserfarenhet inom måleriyrket
Körkort
Svensktalande
Professionell i sitt uppförande och yrkesutförande
Punktlig
Ansvarstagande
Samarbetsvillig
Framåtsträvande och positiv

Sök tjänsten

 0727 – 00 00 01
 peter.ahlberg@gemab.eu


Kontakta Oss

Tveka inte att kontakta oss

Göteborgs Entreprenad Måleri AB

August Barks gata 2
421 32 Västra Frölunda

 0727 – 00 00 01
 peter.ahlberg@gemab.eu

Kontakta Gemab

 

Spamfilter